مجموعه قوانين ايثارگران شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۴ 7:9
PDF] مجموعه قوانين ايثارگران

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

 قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي)

بنیاد شهید و امور ایثارگران - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تفسیر بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۵۳۰/۳۷۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |


رأی شماره۹۱۵ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ 7:49

رأی شماره۹۱۵ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲ـ ۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ به زمان اشتغال مشمولان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |


بخشنامه تبديل وضعيت فرزندان شهدا و جانبازان یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ 15:21

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ 18:44
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |تصویب نامه هئیت وزیران در خصوص مطالبات آزادگان

 و بازنشسته  شرکتها ، بانکها و بیمه های دولتی

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اد پنجشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۱ 8:12
رأی شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری مفاد قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

تبدیل وضعیت خدمتی دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱ 16:35

تبدیل وضعیت خدمتی جانبازان ،آزادگان وفرزندان شهدااعم ازقراردادی ،پیمانی ورسمی آزمایشی  به رسمیوتبدیل وضعیت  کلیه نیروهای پیمانی که حداقل ۳سال سابقه خدمت بامدارک دانشگاهی درمشاغل حاکمیتی دارندبه رسمی آزمایشی جهت  دانلودودسترسی  به بخشنامه مذکورکه  فایل آن (pdf)می باشدلطفادراینجاکلیک فرمایید.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

سه چهارم خدمت کارکنان پایورووظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی،سپاه پاسداران ،...به جبهه اعزام شده اندخدمت داوطلبانه محسوب می گردد. جهت  دانلودودسترسی  به بخشنامه مذکورکه  فایل آن (pdf)می باشدلطفادراینجاکلیک فرمایید.
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت | 

 

شماره ۱۶۶۵۴۰/ت ۴۸۵۲۳ک                                                         ۲۴/۸/۱۳۹۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت راه و شهرسازی

وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ آیین‌نامه «تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي

تاريخ: 7/5/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه: 327 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ كلاسه پرونده: 84/49
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد طيب کشاورزي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210/د م مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، به موجب ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي «سابقه فعاليت کليه نيروهاي بومي در منطقه کردستان به عنوان حضور غير داوطلبانه در جبهه محسوب شده و از موارد مربوطه بهره‎مند خواهند شد» عدم احتساب خدمت ما به صورت داوطلبانه به بهانه بومي بودن عادلانه نمي‎باشد و تبعيض آشکار ميان جهادگران است. بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکايت را تقاضا دارد. مديرکل امور اداري وزارت جهاد کشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 16634/250 مورخ 8/6/1384 اعلام داشته‎اند، اين وزارت (جهاد سازندگي سابق) يکي از ارگانهاي اعزام نيرو به جبهه‎ها بوده و به همين جهت مرجع مؤيد خدمت در جبهه مي‎باشد. از اين رو براي نحوه صدور گواهي حضور در جبهه جهادگران در مناطق کردستان و بخشي از آذربايجانغربي که در معرض ضد انقلاب بوده حسب بخشنامه مورد شکايت، وزارت جهاد سازندگي سابق، همانند سپاه پاسداران که در ابتداي بخشنامه ياد شده اشاره گرديده مقرراتي وضع نموده که اختيار وضع اين بخشنامه و تعيين حدود و صدور گواهي حضور در جبهه و همچنين تقسيم داوطلبانه و غير داوطلبانه را داشته باشد. بنابراين تعريف قيد داوطلبانه و غير داوطلبانه به جهت بومي و غير بودن و سکونت در همان منطقه تفاوتهايي بايد داشته باشد که به نظر مي‎رسد مرجع صادر کننده گواهي حضور در جبهه (جهاد سازندگي) به جهت رعايت عدالت و در نظر گرفتن اختلاف بين جهادگر بومي و غير بومي، اختيار ذکر آن را در بخشنامه داشته است. هيأت عمومـي ديوان‎عـدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
طبق ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‎هاي شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي که حداقل 9 ماه متوالي يا يک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‎اند، کليه واحدهاي دولتي مندرج در ماده واحده مزبور مکلف گرديده‎اند که نيروهاي مورد نياز خود را از بين جانبازان و اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقودين و همچنين افرادي که حداقل 9 ماه متوالي يا يکسال متناوب به صورت دواطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند، با رعايت ساير مقررات مربوط به صورت رسمي يا غير رسمي استخدام کنند. نظرباينکه واژه (داوطلب) در خصوص مورد انجام خدمت در جبهه‎هاي جنگ تحميلي به ميل و اراده و فارغ از هرگونه اجبار يا الزام قانوني اعم از بومي و غير بومي است و اطلاق داوطلب منحصراً به اشخاص غير بومي چه در لفظ و چه در اصطلاح با مفهوم واژه مزبور مطابقت ندارد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده واحده مذکور که تعيين مدت خدمت داوطلبانه در جبهه را حسب مورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهاد سازندگي محول کرده است، مفيد حصر شخص داوطلب به افراد غير بومي نمي‎باشد، بنابراين مفاد ماده 2 بخشنامه شماره 3210/دم مورخ 24/11/1371 وزير جهاد سازندگي که سابقه فعاليت کليه نيروهاي بومي در منطقه کردستان در جبهه‎هاي جنگ تحميلي را علي الاطلاق غير داوطلبانه اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت جهاد کشاورزي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.


‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ معاون قضائي ديوان عدالت اداري
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

رأی شماره 617 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۱ 7:35
شماره هـ/89/857 ۱۳۹۰/۱/۱۵

رأی شماره 617 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور گواهی مربوط به تشخیص مدت حضور در مناطق عملیاتی جنگی و نوع خدمت و تأیید مدارک


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

دفتر امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي بعنوان دستگاه برتر در امرخدمات رساني به ايثارگران انتخاب شد   لوح تقدير.png
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

شماره45523/ت36483هـ                            8/3/1391

اصلاح تصويبنامه درخصوص پرداخت هزينه بيمه عمر و حوادث كليه
جانبازان و آزادگان شاغل و غيرشاغل و خانواده شاهد (والدين و همسر)
بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پيشنهاد شماره 512/820/400 مورخ 17/2/1391 بنياد شهيد و امور ايثارگران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بندهاي (الف) و (ح) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ تصويب نمود:
تصويب‌نامه شماره106795/ت36483هـ مورخ 3/7/1386 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ در بند (1) عبارت «كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و همسران جانبازان و آزادگان متوفي و خانواده شاهد (والدين و همسر و فرزندان)» جايگزين عبارت «كليه جانبازان و آزادگان (شاغل و غيرشاغل) و خانواده شاهد (والدين و همسر)» مي‌شود.
2ـ متن زير جايگزين بند (2) تصويب‌نامه يادشده مي‌شود:
2ـ مبلغ سرمايه بيمه عمر و حادثه براي هريك از جانبازان (25%) و بالاتر يكصد ميليون ريال، همسران شهدا هفتاد ميليون ريال، والدين شهدا و جانبازان زير (25%) و آزادگان فاقد درصد جانبازي و همسران جانبازان و آزادگان متوفي پنجاه ميليون ريال تعيين مي‌شود.
3ـ متن زير به عنوان بندهاي (4) و (5) به تصويب‌نامه يادشده الحاق و ترتيب بندها اصلاح مي‌گردد:
4ـ واحد مسكوني و اثاثيه منزل جانبازان، آزادگان، همسران جانبازان و آزادگان متوفي و خانواده شاهد (والدين، همسر و فرزندان) تحت پوشش بيمه حوادث غيرمترقبه ناشي از بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله، صاعقه، طوفان و حوادث ناشي از آتش‌سوزي و انفجار قرار مي‌گيرد.
5 ـ اقدامات بنياد شهيد و امور ايثارگران درخصوص سرمايه بيمه عمر افراد يادشده در سالهاي 1385 لغايت 1390 تنفيذ مي‌گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |


شماره76773/616   22/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌ بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام اسارت آزادگان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

بازنشستگی ایثارگران چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۰ 20:10
آنان می‌توانند با رسیدن به سن بازنشستگی و استفاده از قانون بازنشستگی در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری شده و مجددا مشغول به‌کار شوند و از این جهت هیچ منعی در به‌کارگیری آنان وجود نداشته و پرداخت حقوق و مزایا به آنان بلامانع است؛ البته چنانچه شرایط سنی آنان اقتضا کند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

شماره29235/206                   16/11/1390

مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تسهيل ارايه خدمات به ايثارگران
دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
شوراي عالي اداري در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 5/10/1390، در اجراي مفاد مصوبه شماره 32090/206 مورخ 5/7/1390 شورا، به منظور تسهيل در ارايه خدمات به ايثارگران، بنا به پيشنهاد مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تصويب نمود:

ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |پاسخ به برخی سئوالات جانبازان چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ 8:20
پاسخ به برخی سئوالات جانبازان
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

مصوبه ای برای بسیجیان و مشمولان سپاه سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ 11:24

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب سال 1370 كه درصدد رفع تفاوت برخورداري از مزاياي جانبازي براي بسيجيان و مشمولان اعزامي از طريق سپاه است را با 108 موافق، 14 راي مخالف و 18 راي ممتنع از 196 نماينده‌ي حاضر به تصويب رساندند.

به گزارش  ايسنا، يونس اسدي يكي از طراحان اين طرح در توضيحاتي گفت: در كشورهاي خارجي كه اصلا مسائل اسلامي را نمي‌شناسند براي افرادي كه در جنگ درصدي مجروحيت دارند امتيازاتي قائل مي‌شوند، ولي ما در كشور براي نيروهاي بسيجي و مشمولان اعزامي از طريق سپاه پاسداران كه به افتخار جانبازي نائل شده‌اند امتيازي قائل نيستيم

وي با اشاره به اعتبار مورد نياز اين طرح گفت : اين طرح حدود 500 ميليارد تومان بار مالي دارد كه در بودجه سنواتي پيش‌بيني كرده‌ايم كه از محل صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه قابل تامين است.

بر اساس ماده واحده اين طرح، جانبازان بسيجي و سربازان جانباز سپاهي از مزاياي جانبازي مندرج در ماده 153 قانون ارتش مصوب 7 مهرماه سال 1366 بهره‌مند مي‌شوند.

آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ي انساني رييس جمهور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.اعتبار مورد نياز اجراي اين ماده از سوي دولت در بودجه‌ي سنواتي پيش بيني مي‌شود.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

شهداي جهادگر تهران در «ره يافتگان 17» چهارشنبه بیستم مهر ۱۳۹۰ 21:5
 هفدهمين دفتر از مجموعه كتاب هاي «ره يافتگان» كه به زندگي نامه جمعي از شهيدان جهادگر استان تهران پرداخته، همزمان با هفته دفاع مقدس، به همت انتشارات آل احمد (ص) و با حمايت اداره امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي منتشر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ  زندگي نامه، خاطرات و گزيده اي از وصيت نامه 40 تن از جهادگران شهيد نهاد جهاد سازندگي استان تهران در سال هاي دفاع مقدس، به همراه تصاويري از حضور آن ها در جبهه هاي نبرد، در دفتر هفدهم «ره يافتگان» به چاپ مي رسند.
«محمد ابراهيم احمدپور»، «سيد علي اصغر كاظمي»، «عبدالكريم صادق حبشي»، «مسعود دارچينيان» و «ولي محمد شفيعي» از جمله شهداي معرفي شده در اين كتاب اند.
هفدهمين دفتر از مجموعه كتاب هاي «ره يافتگان» از سوي انتشارات آل احمد (ص)، به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حمايت اداره امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي وارد بازار نشر خواهد شد. 

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |