رأي شماره ۸۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر يا فوق‌العاده شغل مأموراني که از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر اعزام مي‌شوند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

تصويبنامه هيات وزيران در رابطه باارز م چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۱ 15:46


ماموريت پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ 19:47
هیات وزیران در جلسه عصر امروز  - یکشنبه -  که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 را بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد.

۱۲- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاههای اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

سئوال : نرخ مأموريت سقف دارد يا خير ؟ چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ 15:44

پاسخ : وفق بند  (11 ) فصل اول دستور العمل نحوه تطبيق كارمندان با قانون مديريت خدمات كشوري
(بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور ) ، ميزان فوق العاده مأموريت روزانه كارمندان تا ابلاغ دستورالعمل هاي مربوطه به ازاي هر روز مأموريت معادل
 يك سي ام  ( ) حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي تعيين گرديده است . ضمناً لازم به ذكر است وفق جوابيه شماره 38999/10/200 مورخ 10/5/88 سرپرست امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري كه به كليه استانها ابلاغ شد . با توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با آن ، رعايت حداكثر سقف مذكور در بخشنامه شماره 73935/11 مورخ 18/12/87 سازمان امور اداري و استخدامي سابق در مورد محاسبه ميزان فوق العاده مأموريت روزانه كارمندان ، موضوعيت ندارد.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

ماموريت سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ 19:30
بر اساس بند ۱۱ آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری :  تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39 ) قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

ٍسئوالات ماموريت قانون كارگري سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ 19:20
طريقه محاسبه فوقالعاده روزانه ماموريت ؟
ماده 46 قانون كار : فوق العاده مأموريت حداقل يك روز مزد ثابت يا مزد مبناي كارگران است كه مي تواند حسب توافقات في مابين كارگر و كارفرما و يا عرف جاري كارگاه بيشتر هم در نظر گرفته شود .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |

 مطابق آئين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند " ث " ماده 39 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن ، فوق العاده روزانه در داخل كشور به مستخدميني كه به عنوان مامور جهت انجام وظيفه موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند پرداخت مي شود.

در صورتي كه مستخدم ناچار به توقف شبانه در محل ماموريت خود نباشد ، نصف فوق العاده به وي پرداخت خواهد شد منوط به اين كه مدل ماموريت حداقل 30كيلومتر با محل خدمت فاصله داشته باشد.

هرگونه تخلف در انجام ماموريت به صورت ماموريت غير واقعي و پرداخت فوق العاده روزانه بيشتر از مدت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومي و دارائي عواقب شرعي و قانوني مي باشد.بر همين اساس پيشنهاد دهنده ، تائيد كننده و دريافت كننده متخلف شناخته مي شود.

حداكثر فوق العاده روزانه به ميزان يك دوم حداقل جدول موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت (2/454*400)به علاوه ضريب محروميت از تحصيلات و بدي آب و هوا مي باشد.

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |