X
تبلیغات
مدیریت منابع انسانی - برقراری فوق العاده جذب هیئت امنا برای کارکنان غیر هیئت علمی
 بر اساس این بخشنامه هیئت امنا به استناد بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه با برقراری فوق العاده جذب هیئت امنا برای کارکنان غیر هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه و یا موسسه بر اساس جدول اعلامی موافقت کرد و همچنین مقرر شد اعتبار لازم برای اجرای این مصوبه از اسفندماه سال 89 از محل درآمد اختصاصی و از ابتدای سال 90 بر اساس بند یاد شده از محل اعتبارات هزینه ای پیش بینی و تامین شود.
ردیف مدرک تحصیلی سابقه خدمت سابقه خدمت سابقه خدمت
تا 10 سال 10 تا 20 سال بیشتر از 20 سال
1 کارشناسی ارشد و دکتری تا 2.000.000 ریال تا 2.250.000 ریال تا 2.500.000 ریال
2 کاردانی و کارشناسی تا 1.750.000 ریال تا 2.000.000 ریال تا 2.250.000 ریال
3 دیپلم و زیردیپلم تا 1.500.000 ریال تا 1.750.000 ریال تا 2.000.000 ریال

مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت بهداشت در این بخشنامه آورده است: کارکنان قرارداد کار مشخص و معین از مفاد این مصوبه صرفاً تحت عنوان "سایر پرداختها" مندرج در قرارداد مربوطه بهره مند می شوند.


« چندی است حدود ده روز یعنی دقیقاً از تاریخ از تاریخ 89/12/15 خبری به نقل از مرکز هیئت امنای وزارت علوم  روی وب سایت خبرگزاری مهر (تصویر زیر)قرار گرفت مبنی بر افزایش حقوق كاركنان غیر هیات علمی دانشگاهها بر اساس مدرك تحصیلی و سوابق كاری. این

منبع خبر گزاري مهر

نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |