پیگیری های خبرنگار پانا نیوز از معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت حاکی از آن است که اخیرا دکتر سیدعلیرضا میرمحمد صادقی معاون منابع انسانی وزارت نفت، فرمول جدید افزایش اضافات عمومی حقوق کارکنان رسمی صنعت نفت را به واحدهای مختلف ابلاغ کرده است.
بر اساس فرمول جدید تمامی افزایش اضافات عمومی حقوق کارکنان صنعت نفت مطابق با سوابق تحصیلی تعیین شده است.
مطابق با این فرمول جدید، برای کارکنان دارای دوره پایان ابتدایی 373000 ریال، پایان دوره راهنمایی 380800 ریال، دیپلم 413400 ریال، فوق دیپلم 462000 ریال، لیسانس غیر فنی 567000 ریال، لیسانس نیمه فنی 584100 ریال، لیسانس فنی 625000 ریال، لیسانس فنی مهندسی نفت 650300 ریال، فوق لیسانس غیر فنی 627800 ریال، فوق لیسانس نیمه فنی 644300 ریال، فوق لیسانس فنی 687400 ریال، فوق لیسانس مهندسی نفت 722900ریال و دکتری غیر فنی 667400 ریال تعیین شده است.
دکتر سید علیرضا میرمحمد صادقی پیشتر در گفتگو با خبرنگار پانا نیوز درباره آخرین تصمیم گیری های انجام شده در سطح وزارت نفت برای اضافات عمومی و شایستگی کارکنان صنعت نفت در سالجاری، گفته بود: در حال حاضر بسته پیشنهادی اضافات عمومی و شایستگی کارکنان صنعت نفت به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.
معاون منابع انسانی وزیر نفت با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود این بسته پیشنهادی هفته آینده در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تصریح کرده بود: مطابق با مصوبات هیات دولت امسال حقوق و اضافات عمومی و شایستگی کارکنان صنعت نفت حداقل 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه پیشنهاد معاونت منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت حداقل افزایش 10 درصدی بوده است، اظهار کرده بود: همچنین در این بسته پیشنهادی اختصاص این اضافات عمومی و شایستگی کارکنان صنعت نفت به صورت پلکانی مطرح شده است.
وی با بیان اینکه در صورت تصویب این بسته پیشنهادی، میزان افزایش حقوق و اضافات عمومی و شایستگی کارکنان بدو استخدام صنعت نفت بیش از کارکنان قدیمی است، تاکید کرده بود: پیش بینی می شود این افزایش برای کارکنان جدید استخدام حدود 20 درصد افزایش یابد.
معاون منابع انسانی وزیر نفت همچنین از اعمال تغییرات در نحوه پرداخت حقوق و اضافات عمومی و شایستگی به کارکنان صنعت نفت مستقر بر روی دکلهای حفاری، سکوهای دریایی و برخی از مناطق بد و آب هوای عملیاتی خبر داده بود
نوشته شده توسط اردستانی   | لینک ثابت |